FIG 400由壬

FIG 400:工作压力4000psi,测试压力6000psi,黑色螺母,红色部件。


FIG 400

公称管道尺寸

总长度

锥孔

螺母半径

材料

重量

in

mm

in

mm

in

mm

in

mm

螺母

部件

Lbs

Kgs

2

50.8

5-3/16

131.8

1/4

6.4

3-9/16

90.5

SF

SF

11.0

5.0

3

76.2

6-1/4

158.8

3/8

9.5

4-3/16

106.4

SF

SF

19.25

8.7

4

101.8

8-1/8

206.4

3/8

9.5

5

127.0

SF

SF

32.0

14.5

 

备注:SC =铸钢,SF =锻钢,SA =合金钢


具有厚壁和坚固的设计,具有环形和锥形密封,便于定心和可靠密封。